Nhân lên những tấm gương điển hình học theo Bác

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua thực tiễn triển khai cho thấy phong trào này có ý nghĩa rất lớn trong việc thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, […]

Chi tiết

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc khuyến khích, động viên nhân dân học tập để nâng cao nhận thức và phụng sự cho sự phát triển đất nước. Tư tưởng của Người đã được Đảng ta kế thừa và phát triển khi đưa ra chủ trương khuyến học, khuyến […]

Chi tiết

Tây Sơn: Triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 13/10/2023, tại Hội trường Huyện đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho các bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Tại hội nghị, đồng […]

Chi tiết

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong mối quan hệ với công việc, với đồng chí, đồng nghiệp

(TG) – Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta nhất quán với quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi “đạo đức là gốc”(1), với tinh thần: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”(2); Người cách mạng có đạo […]

Chi tiết

Vận dụng tư tưởng “chính trị sáng suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

 “Chính trị sáng suốt” trong di sản Hồ Chí Minh xét đến cùng chính nói đến cái hay, cái đẹp, và nói đến các giá trị bền vững của một nền chính trị hướng đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Trong giai đoạn cách mạng […]

Chi tiết

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay

(TG) – Ngay từ giữa thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã có cái nhìn khoa học và hiện đại về phát triển xã hội, trong đó có những vấn đề mà nhiều lý thuyết phát triển ngày nay đang đặt ra như phát triển toàn diện, phát triển bền vững, phát triển nhân văn. Những […]

Chi tiết

Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ

Mỗi khi nói về cán bộ, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng coi trọng cả đức và tài, trong đó đức phải là gốc. Theo Người, cán bộ mà không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đã hơn nửa thế kỷ, những […]

Chi tiết

Phù Cát: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Trong 02 ngày 22-24/8/2023 Huyện đoàn Phù Cát đã phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp học trực tiếp về bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, thanh niên ở cở sở và kết hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán […]

Chi tiết

Hoài Ân: Tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn – Hội năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Hoài Ân năm 2023, sáng ngày 20/7/2023 Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội cho hơn 140 cán bộ Đoàn – Hội cơ sở. Dự khai mạc […]

Chi tiết

Tuổi trẻ Bình Định tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác nhiệm kỳ 2020 – 2023 và Tọa đàm “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên đất võ”

  Ngày 05/6/2023 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2023. Thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí […]

Chi tiết