Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Loại văn bản
862-CV/TĐTN-PT 13/08/2019

V/v giới thiệu hồ sơ Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VI năm 2019”

Công Văn Tải về
05 /TL-MTTW-BTT 06/06/2019

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019-2020

Thể lệ Tải về
Tài liệu 23/07/2019

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2019

Tải về
BC/UBH 14/07/2019

BÁO CÁO Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Báo cáo Tải về
84- BC/UBH 11/07/2019

Tài liệu họp Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tài liệu Tải về
Số: -BC/TĐTN-VP 05/07/2019

Dự thảo Báo cáo Kết quả công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2019

Tải về
176-KH/TĐTN-TG 24/06/2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tại Hội nghị lần thứ ba về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên

Kế hoạch Tải về
Tài liệu 14/06/2019

Tài liệu định hướng công tác truyền thông, giáo dục về dân số năm 2019

Tài liệu Tải về
Quy chế 07/06/2019

Quy chế Giải thưởng Lương Định Của

Tài liệu Tải về
747 -CV/TĐTN-PT 07/06/2019

Công văn giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2019

Công Văn Tải về
Tài liệu 10/06/2019

Tài liệu Cuộc thi tìm hiểu truyền thống 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Tài liệu Tải về
Tài liệu 10/06/2019

Tài liệu Cuộc thi tìm hiểu truyền thống 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Tải về
27 -HD/TĐTN-TG 07/05/2019

HƯỚNG DẪN Thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2022

Hướng dẫn Tải về
162-KH/TĐTN-PT 06/05/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019 và các hoạt động kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè giai đoạn 1999 - 2019

Kế hoạch Tải về
PĐK 05/05/2019

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI” NĂM 2019

Biểu mẫu Tải về
28-HD/TĐTN-PT 13/05/2019

HƯỚNG DẪN Về việc thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên Bình Định tham gia xây dựng văn minh đô thị” năm 2019

Hướng dẫn Tải về
160 -KH/TĐTN-TG 25/04/2019

KẾ HOẠCH Đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2022

Kế hoạch Tải về
158 -KH/TĐTN-TG 25/04/2019

KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới” giai đoạn 2019 - 2022

Kế hoạch Tải về
159-KH/TĐTN-TG 25/04/2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác biển đảo và biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019

Kế hoạch Tải về
157 -KH/TĐTN-TG 25/04/2019

KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo” giai đoạn 2019 - 2022

Kế hoạch Tải về
Trang 1 trên 26 1 2 3 26