Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Loại văn bản
Thể lệ 26/07/2023

Thể lệ cuộc thi viết tiểu phẩm

Tải về
Thể lệ 18/07/2023

Giải Báo chí

Tải về
Đề cương 18/07/2023

Đề cương tuyên truyền Kỳ hợp thứ 5, quốc hội khóa XV

Tải về
Quy chế 20/07/2023

Dự thảo Quy chế Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2022-2027

Tải về
Quyết định 20/07/2023

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2022-2027

Quyết định Tải về
Báo cáo 20/07/2023

Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo Tải về
Kế hoạch 21/06/2023

Cuộc thi “Gen Z Bình Định với khát vọng trở thành công dân toàn cầu” năm 2023

Tải về
Tài liệu 21/06/2023

Tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh

Tải về
Danh sách 21/06/2023

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cơ quan của Đoàn

Tải về
Nghị quyết 18/06/2023

Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV

Tải về
Nghị quyết 18/06/2023

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tải về
Tuyển dụng 07/06/2023

THỐNG KÊ CÁC CHUYÊN NGÀNH THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÀO CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN

Tải về
Tuyển dụng 07/06/2023

NỘI DUNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Tải về
Tài liệu sinh hoạt 04/03/2023

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3

Tải về
Tài liệu sinh hoạt 04/02/2023

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 2

Tải về
Tài liệu sinh hoạt 04/01/2023

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 1

Tải về
Phiếu đăng ký 09/05/2023

Phiếu đăng ký Thi tuyển công chức cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định

Tải về
Kế hoạch 09/05/2023

Kế hoạch Thi tuyển công chức cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Tải về
Kế hoạch 25/04/2023

Cuộc thi MC tài năng \"MIC Z 2023\"

Tải về
HD: /TĐTN-TCKT 07/03/2023

DỰ THẢO BỘ TIÊU CHÍ 2023

Hướng dẫn Tải về
Trang 1 trên 39 1 2 3 39