Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Loại văn bản
214-KH/TĐTN-TG 14/06/2024

Kế hoạch và thể lệ cuộc thi thiết kế infographic tuyên truyền năm 2024

Tải về
34-CT/TW 24/05/2024

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới

Tải về
198-KH/TĐTN-PT 14/05/2024

Tổ chức Cuộc thi Thanh niên Bình Định tham gia phát triển du lịch năm 2024

Kế hoạch Tải về
Quyết định 29/05/2024

Quyết định công khai dự toán thu chi tháng 5/2024

Tải về
Quyết định 29/05/2024

Quyết định phân bổ dự toán thu chi 5/2024

Tải về
Chuyên đề 20/05/2024

Chuyên đề đối với đoàn viên, thanh niên: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao

Tải về
Chuyên đề 20/05/2024

Chuyên đề đối với cán bộ Đoàn: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung

Tải về
Đề cương 04/05/2024

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024)

Tải về
Đề cương 15/04/2024

Đề cương

Tải về
Đề cương 05/04/2024

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)

Tải về
Thể lệ 16/06/2023

Thể lệ Giải báo chí

Tải về
Công ước 16/12/1966

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

Tải về
Quyết định 26/09/2019

Quyết định số 1252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tải về
Quyết định 12/03/2024

Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Tải về
Quyết định 29/12/2023

Về việc phân bổ dự án thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024

Tải về
Quyết định 29/12/2023

Công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Tỉnh đoàn Bình Định

Tải về
Đề cương 23/01/2024

Đề cương truyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Tải về
Phụ lục 04/01/2024

Phụ lục các hoạt động trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định năm 2024

Tải về
Dự thảo 04/01/2024

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2024

Chương trình Tải về
Dự thảo 04/01/2024

Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2023

Báo cáo Tải về
Trang 1 trên 40 1 2 3 40