Tên / Số / ký hiệu : 4511 -CV/TWĐTN-BTG
Về việc / trích yếu

V/v hưởng ứng Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020

Ngày ban hành 30/03/2020
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đ/c Nguyễn Ngọc Lương
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy