Tên / Số / ký hiệu : HD/TĐTN-TG
Về việc / trích yếu

Đề cương tuyên kỷ niệm 130 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày ban hành 27/04/2020
Loại văn bản Đề cương
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đ/c Hà Duy Trung
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy