Tên / Số / ký hiệu : 262-KH/TĐTN-TG
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác biển đảo và biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020

Ngày ban hành 29/04/2020
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đ/c Hà Duy Trung
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy