Tên / Số / ký hiệu : 01-HD/UBH
Về việc / trích yếu

Cuộc thi Cán bộ, công chức, viên chức trẻ với văn hóa công vụ

Ngày ban hành 30/06/2020
Loại văn bản Thể lệ
Đơn vị / phòng ban Ban Phong trào
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung ương Đoàn TNCS HCM
Tải về máy