Tên / Số / ký hiệu : Đề cương tuyên truyền
Về việc / trích yếu

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (25/7/1910 - 15/7/2020)

Ngày ban hành 10/07/2020
Loại văn bản Đề cương
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Tải về máy