Tên / Số / ký hiệu : Đề cương tuyên truyền
Về việc / trích yếu

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

Ngày ban hành 10/07/2020
Loại văn bản Đề cương
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung ương Đoàn TNCS HCM
Tải về máy