Tên / Số / ký hiệu : Đề cương tuyên truyền
Về việc / trích yếu

Kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành 22/07/2020
Loại văn bản Đề cương
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh ủy Bình Định
Tải về máy