Tên / Số / ký hiệu : Thể lệ
Về việc / trích yếu

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020

Ngày ban hành 30/07/2020
Loại văn bản Thể lệ
Đơn vị / phòng ban Ban Phong trào
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn
Tải về máy