Tên / Số / ký hiệu : Tài liệu
Về việc / trích yếu

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - Tháng 8/2020

Ngày ban hành 11/08/2020
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức - Kiểm tra
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy