Tên / Số / ký hiệu : Đề cương tuyên truyền
Về việc / trích yếu

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)

Ngày ban hành 29/09/2020
Loại văn bản Đề cương
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Tải về máy