Tên / Số / ký hiệu : Thể lệ
Về việc / trích yếu

Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 1930 - 2015”

Ngày ban hành 16/12/2020
Loại văn bản Thể lệ
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy