Tên / Số / ký hiệu : Đề cương tuyên truyền
Về việc / trích yếu

75 năm kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên

Ngày ban hành 23/12/2020
Loại văn bản Đề cương
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Tải về máy