Tên / Số / ký hiệu : Thể lệ
Về việc / trích yếu

THỂ LỆ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2022

Ngày ban hành 14/06/2022
Loại văn bản Thể lệ
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung ương Đoàn TNCS HCM
Tải về máy