Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Kế hoạch 29/09/2020

Tổ chức Chiến dịch “Thanh niên Bình Định xung kích mùa bão, lũ” năm 2020

Tải về
Kế hoạch 21/08/2020

Tổ chức đợt thi đua đặc biệt “Tuổi trẻ Bình Định tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tải về
281-KH/TĐTN-TG 29/06/2020

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020)

Tải về
176-KH/TĐTN-TG 24/06/2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tại Hội nghị lần thứ ba về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên

Tải về
162-KH/TĐTN-PT 06/05/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019 và các hoạt động kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè giai đoạn 1999 - 2019

Tải về
160 -KH/TĐTN-TG 25/04/2019

KẾ HOẠCH Đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2022

Tải về
158 -KH/TĐTN-TG 25/04/2019

KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới” giai đoạn 2019 - 2022

Tải về
159-KH/TĐTN-TG 25/04/2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác biển đảo và biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019

Tải về
157 -KH/TĐTN-TG 25/04/2019

KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo” giai đoạn 2019 - 2022

Tải về
131 -KH/TĐTN-TG 26/02/2019

KẾ HOẠCHTổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)

Tải về
120 -KH/TĐTN-TG 28/12/2018

KẾ HOẠCHThực hiện Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2022

Tải về
130-KH/UBKT 20/02/2019

Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019

Tải về
129-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2019

Tải về
128-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Kế hoạch tổ chức \"Ngày đoàn viên\" 2019

Tải về
127-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Kế hoạch củng cổ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn năm 2019

Tải về
125-KH/TĐTN-PT 19/02/2019

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019

Tải về
117 -KH/TĐTN-TTNTH 10/12/2018

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích ở trẻ em giai đoạn 2018 - 2022”

Tải về
123-KH/TĐTN-TG 14/01/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Bình Định nhớ lời Di chúc theo chân Bác” năm 2019

Tải về
06-KH/HĐĐ 02/11/2018

KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2022

Tải về
113 -KH/TĐTN-CTTN 13/11/2018

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016

Tải về
Trang 1 trên 7 1 2 3 7