Tên / Số / ký hiệu : 01 - CTr/HĐĐ
Về việc / trích yếu

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành 28/08/2018
Loại văn bản Chương trình
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội đồng Đội tỉnh
Tải về máy