Tên / Số / ký hiệu : Báo cáo
Về việc / trích yếu

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII trình tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII

Ngày ban hành 15/11/2018
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy