Tên / Số / ký hiệu : Báo cáo
Về việc / trích yếu

Tài liệu sơ kết Công tác Đoàn, Hội năm 2020

Ngày ban hành 05/08/2020
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban Văn phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy