Tên / Số / ký hiệu : Báo cáo
Về việc / trích yếu

Báo cáo Chính trị Đại hội XX

Ngày ban hành 29/09/2020
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban Văn phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh ủy Bình Định
Tải về máy