Tên / Số / ký hiệu : Quy chế
Về việc / trích yếu

Quy chế (sửa đổi, bổ sung) thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày ban hành 15/01/2021
Loại văn bản Tài liệu
Đơn vị / phòng ban Văn phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy