Tên / Số / ký hiệu : 147-HD/BTGTW
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày ban hành 18/02/2021
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Tải về máy