Tên / Số / ký hiệu : Hướng dẫn
Về việc / trích yếu

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Ngày ban hành 15/04/2021
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tư pháp
Tải về máy