Tên / Số / ký hiệu : Tài liệu
Về việc / trích yếu

Tài liệu hội nghị Ban Chấp hành

Ngày ban hành 11/05/2021
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban Văn phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy