Tên / Số / ký hiệu : Tài liệu
Về việc / trích yếu

Tài liệu tuyên truyền 110 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước

Ngày ban hành 02/06/2021
Loại văn bản Tài liệu
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh ủy Bình Định
Tải về máy