Tên / Số / ký hiệu : Tài liệu
Về việc / trích yếu

Một số sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Định

Ngày ban hành 10/06/2021
Loại văn bản Tài liệu
Đơn vị / phòng ban Ban Phong trào
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy