Tên / Số / ký hiệu : Đề cương
Về việc / trích yếu

ĐỀ CƯƠNG Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

Ngày ban hành 05/04/2022
Loại văn bản Đề cương
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh ủy Bình Định
Tải về máy