Tên / Số / ký hiệu : 32-KH/HSV-BĐ
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2022

Ngày ban hành 18/04/2022
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Ban Thanh niên Trường học
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đ/c Huỳnh Thị Thanh Nguyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh
Tải về máy