Tên / Số / ký hiệu : Tài liệu tư vấn
Về việc / trích yếu

Tài liệu tư vấn quy trình và điều kiện phỏng vấn - học tập - làm việc

Ngày ban hành 06/05/2022
Loại văn bản Tài liệu
Đơn vị / phòng ban Ban Phong trào
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy