Tên / Số / ký hiệu : BC/TĐTN
Về việc / trích yếu

(Dự thảo) BÁO CÁO Kết quả thực hiện các Đề án nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày ban hành 08/08/2022
Loại văn bản Đại hội Đoàn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy