Tên / Số / ký hiệu : Tài liệu
Về việc / trích yếu

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9

Ngày ban hành 01/09/2022
Loại văn bản Tài liệu
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức - Kiểm tra
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy