Tên / Số / ký hiệu : Chương trình
Về việc / trích yếu

Chương trình làm việc của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Bình Định khóa XIV

Ngày ban hành 23/12/2022
Loại văn bản Chương trình
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy