Tên / Số / ký hiệu : Báo cáo
Về việc / trích yếu

Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định năm 2022

Ngày ban hành 24/12/2022
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy