Tên / Số / ký hiệu : Đề cương
Về việc / trích yếu

Đề cương tuyên truyền ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày ban hành 30/12/2022
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Tải về máy