Tên / Số / ký hiệu : Phiếu đăng ký
Về việc / trích yếu

Phiếu đăng ký Thi tuyển công chức cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định

Ngày ban hành 09/05/2023
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy