Tên / Số / ký hiệu : Danh sách
Về việc / trích yếu

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cơ quan của Đoàn

Ngày ban hành 21/06/2023
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy