Tên / Số / ký hiệu : Dự thảo
Về việc / trích yếu

Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2023

Ngày ban hành 04/01/2024
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban Văn phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy