Tên / Số / ký hiệu : Phụ lục
Về việc / trích yếu

Phụ lục các hoạt động trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định năm 2024

Ngày ban hành 04/01/2024
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban Văn phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy