Tên / Số / ký hiệu : Quyết định
Về việc / trích yếu

Về việc phân bổ dự án thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024

Ngày ban hành 29/12/2023
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy