Tên / Số / ký hiệu : Quyết định
Về việc / trích yếu

Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Ngày ban hành 12/03/2024
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy