Tên / Số / ký hiệu : Công ước
Về việc / trích yếu

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

Ngày ban hành 16/12/1966
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy