Tên / Số / ký hiệu : Quyết định
Về việc / trích yếu

Quyết định công khai dự toán thu chi tháng 5/2024

Ngày ban hành 29/05/2024
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy