Tên / Số / ký hiệu : 198-KH/TĐTN-PT
Về việc / trích yếu

Tổ chức Cuộc thi Thanh niên Bình Định tham gia phát triển du lịch năm 2024

Ngày ban hành 14/05/2024
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Ban Phong trào
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy