Tên / Số / ký hiệu : 34-CT/TW
Về việc / trích yếu

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới

Ngày ban hành 24/05/2024
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy