Tên / Số / ký hiệu : 32-CT/TW
Về việc / trích yếu

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản

Ngày ban hành 10/04/2024
Loại văn bản Chỉ thị
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy