Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Tài liệu 02/06/2021

Tài liệu tuyên truyền 110 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước

Tải về
380-KH/TWĐTN-BTG 29/04/2021

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Tải về
Hướng dẫn 15/04/2021

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Tải về
Thể lệ 15/04/2021

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Tải về
52-HD/TĐTN-TG 24/02/2021

Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải về
147-HD/BTGTW 18/02/2021

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về
Đề cương tuyên truyền 23/12/2020

75 năm kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên

Tải về
324-KH/TĐTN-TG 03/12/2020

Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2020

Tải về
Thể lệ 16/12/2020

Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 1930 - 2015”

Tải về
1643-CV/TĐTN-TG 14/12/2020

Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tải về
1644-CV/TĐTN-TG 14/12/2020

Công văn về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về
Hướng dẫn 11/12/2020

Tổ chức đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Tải về
Đề cương tuyên truyền 11/12/2020

Đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III

Tải về
Đề cương tuyên truyền 23/11/2020

Đề cương tuyên truyền 200 năm ngày sinh Ăng-ghen

Tải về
316-KH/TĐTN-TG 05/11/2020

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Tải về
Đề cương tuyên truyền 02/11/2020

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020).

Tải về
Đề cương tuyên truyền 02/11/2020

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020).

Tải về
Dự thảo 29/10/2020

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Tải về
Tài liệu 02/10/2020

Các bài học LLCT cho Đoàn viên

Tải về
Đề cương tuyên truyền 29/09/2020

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)

Tải về
Trang 1 trên 7 1 2 3 7