Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
BC/UBH 14/07/2019

BÁO CÁO Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Tải về
84- BC/UBH 11/07/2019

Tài liệu họp Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tải về
48 KH/UBH 07/09/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018)

Tải về
49-KH/UBH 07/09/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội “Tôi yêu tổ quốc tôi” kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018)

Tải về
KH/UBH 24/07/2018

Tài liệu họp Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Tải về
07-HD/UBH 23/04/2017

Hướng dẫn Một số nội dung trọng tâm công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo năm 2017

Tải về
06 HD/UBH 12/04/2017

Hướng dẫn Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tải về
35-QĐ/UBH 10/01/2017

Quyết định Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua, khen, thưởng của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định khóa VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tải về
32- KH/UBH 10/01/2017

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
35-KH/UBH 10/01/2017

Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2017

Tải về
Tài liệu họp Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh 18/12/2016

Tài liệu họp Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Tải về
Quy chế 19/07/2016

QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG “15 THÁNG 10” NHIỆM KỲ 2014 – 2019”

Tải về
26-KH/UBH 19/07/2016

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016)

Tải về
24KH/UBH 08/05/2016

Tổ chức buổi nói chuyện với GS. Kurt Wüthrich và GS. Trịnh Xuân Thuận

Tải về
31-BC/UBH 12/06/2016

Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Tải về
NỘI QUY 03/03/2016

NỘI QUY Hội trại “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về
21 KH/UBH 27/01/2016

Tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới”

Tải về
20 KH/UBH 25/01/2016

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tải về
222 -KH/TĐTN-ĐKTHTN 20/01/2016

Kế hoạch Tổ chức Hội trại “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016)

Tải về
04 CT/UBH 20/01/2016

Chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định năm 2016

Tải về
Trang 1 trên 2 1 2