Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
PĐK 05/05/2019

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI” NĂM 2019

Tải về
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 28/12/2018

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 69 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2019)

Tải về
112 KH/TĐTN-TNTH 01/11/2018

Kế hoạch tổ chức Tuyên dương giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu lần II năm 2018

Tải về
76-CV/HSV-BĐ 19/03/2018

Công văn V/v tuyên truyền, vận động cán bộ Đoàn, Hội tham gia Hội thi Thủ lĩnh sinh viên lần thứ II năm 2018

Tải về
37-KH/HSV-BĐ 16/03/2018

Kế hoạch Tổ chức Ngày hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2018

Tải về
31-KH/TĐTN-TNTH 05/03/2018

Kế hoạch Tổ chức Ngày hội “Khi tôi 18” cấp tỉnh năm học 2017-2018

Tải về
Kế hoạch số 32KH/HSV-BĐ 30/09/2017

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018)

Tải về
07-CV/TĐTN-TNTH 04/10/2017

Công văn V/v tuyên truyền, vận động ĐVTN, học sinh tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam lần thứ II, năm 2017

Tải về
13-CTr/TĐTN-TNTH 23/08/2017

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 - 2018

Tải về
02-CTr/HSV-BĐ 24/08/2017

Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

Tải về
346-KH/TĐTN-TNTH 01/08/2017

Kế hoạch Tổ chức ra quân các hoạt động tình nguyện “Hoa phượng đỏ” cấp tỉnh năm 2017

Tải về
72-HD/TĐTN-TNTH 30/10/2016

Hướng dẫn Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2016 - 2017 và xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2015 - 2016

Tải về
23-KH/HSV-BĐ 30/10/2016

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2017)

Tải về
71-HD/TĐTN-TNTH 09/10/2016

Hướng dẫn Khi tôi 18

Tải về
01 CTr/HSV-BĐ 30/08/2016

Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017

Tải về
11-CTr/TĐTN-TNTH 30/08/2016

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 – 2017

Tải về
Thể lệ cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 05/09/2016

Thể lệ cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng

Tải về
255 KH/TĐTN - TNTH 07/06/2016

Tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" 2016

Tải về
36-KHPH/LN 31/03/2016

Phối hợp tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Bình Định lần thứ XXII năm 2016

Tải về
Công văn 06/03/2016

Triển khai Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần thứ nhất - năm 2016

Tải về
Trang 1 trên 3 1 2 3