Tên / Số / ký hiệu : 1644-CV/TĐTN-TG
Về việc / trích yếu

Công văn về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày ban hành 14/12/2020
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy