Tên / Số / ký hiệu : 1643-CV/TĐTN-TG
Về việc / trích yếu

Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày ban hành 14/12/2020
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Ban Tuyên giáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy